DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มาโดยตลอด คือ ...
มาโดยตลอด [ADV] ความหมาย คือ always,,,โดยตลอด, ตลอดมา, สม่ำเสมอ,บางครั้งบางคราว, บางครั้ง, บางคราว
ตัวอย่าง :: การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นมาโดยตลอด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)