DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ยอมให้ คือ ...
ยอมให้ [V] ความหมาย คือ yield,,,ยอม, ยินยอมให้,ขัดใจ
ตัวอย่าง :: หากผมทำผิดจริงผมก็จะยอมให้บริษัทตัดเงินเดือน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)