DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาพมายา คือ ...
ภาพมายา [N] ความหมาย คือ illusion,ภาพที่ไม่เป็นไปตามจริง,,,
ตัวอย่าง :: สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเราเท่านั้นเอง
มีหน่วยเป็น :: ภาพ
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)