DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รองรับ คือ ...
รองรับ [V] ความหมาย คือ support,อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก,,รอง, รับ,
ตัวอย่าง :: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)