DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ร่วมงาน คือ ...
ร่วมงาน [V] ความหมาย คือ attend a ceremony,เข้าร่วมในพิธี,,,
ตัวอย่าง :: นักเรียนนายร้อยได้ร่วมงานพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)