DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รูปคดี คือ ...
รูปคดี [N] ความหมาย คือ case,ความเป็นไปของคดี,,รูปความ,
ตัวอย่าง :: ผมไม่สามารถเล่าในรายละเอียดได้มากนัก เพราะอาจจะเสียรูปคดีได้หลายๆ ด้าน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)