DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รับสมัคร คือ ...
รับสมัคร [V] ความหมาย คือ enrol,,,,
ตัวอย่าง :: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)