DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ลอยคว้าง คือ ...
ลอยคว้าง [V] ความหมาย คือ float,ลอยไปตามกระแสลมหรือกระแสน้ำอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว,,ลอยเคว้ง, ลอยเคว้งคว้าง,จมลง, จมดิ่ง
ตัวอย่าง :: ดอกหญ้าลอยคว้างไปตามสายลมอย่างไร้จุดหมายเหมือนกับชีวิตของฉัน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)