DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ลุ่มลึก คือ ...
ลุ่มลึก [ADJ] ความหมาย คือ prudent,ที่มีความสุขุมละเอียดอ่อนหรือมีปัญญารอบคอบ,,สุขุม,
ตัวอย่าง :: เขาเป็นผู้นำที่มีบุคลิกลุ่มลึกน่าเกรงขามแก่ผู้พบเห็น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)