DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ลำไส้ คือ ...
ลำไส้ [N] ความหมาย คือ intestine,ส่วนของทางเดินอาหารซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับทวารหนัก เป็นท่อยาวขดไปมาอยู่ในช่องท้อง มีหน้าที่ย่อย ดูดซึมอาหารและน้ำ พักและขับถ่ายกากอาหาร,,ไส้,
ตัวอย่าง :: เมื่ออาหารผ่านจากกระเพาะเข้าไปในลำไส้จะถูกย่อยโดยเอนไซม์อะมิเลสทันที
มีหน่วยเป็น :: ขด, ท่อน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)