DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ลานจอดรถ คือ ...
ลานจอดรถ [N] ความหมาย คือ parking lot,ที่โล่งกว้างซึ่งแบ่งเป็นช่องไว้ให้รถจอด,,ที่จอดรถ,
ตัวอย่าง :: ฉันไม่ชอบลานจอดรถที่ห้างนี้เลยมันแคบและมืดมาก
มีหน่วยเป็น :: ที่, แห่ง
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)