DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วัยเยาว์ คือ ...
วัยเยาว์ [N] ความหมาย คือ childhood years,วัยที่มีอายุน้อยยังไม่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น,,วัยเด็ก,วัยผู้ใหญ่
ตัวอย่าง :: ฉันอยู่บ้านสวนหลังนี้มาตั้งแต่วัยเยาว์ไม่เคยจากไปไหนเลย
มีหน่วยเป็น :: วัย
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)