DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เบ่ง คือ ...
เบ่ง [V] ความหมาย คือ force to pass faeces,พยายามขับดันสิ่งเช่นอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นให้ออกมา,,,
ตัวอย่าง :: อย่าให้คนไข้เบ่งขณะถ่ายอุจจาระเพราะโลหิตอาจจะออก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)