DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เปียกโชก คือ ...
เปียกโชก [V] ความหมาย คือ soak,,,เปียกปอน,
ตัวอย่าง :: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)