DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ห้องสมุดประชาชน คือ ...
ห้องสมุดประชาชน [N] ความหมาย คือ public library,ห้องสมุดสำหรับประชาชน,,,
ตัวอย่าง :: กรุงเทพมหานครให้งบประมาณสร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นทั่วกรุงเทพ 20 แห่ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)