DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อ้างว่า คือ ...
อ้างว่า [V] ความหมาย คือ claim,,,อ้างถึง, กล่าวถึง,
ตัวอย่าง :: นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยอ้างว่าเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)