DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อุโบสถ คือ ...
อุโบสถ [N] ความหมาย คือ Buddhist holy day,,,วันอุโบสถ, วันพระ,
ตัวอย่าง :: พระสงฆ์ทั้งหมดต้องลงโบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมสวดในวันอุโบสถ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)