DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  กวนเมือง คือ ...
กวนเมือง [V] ความหมาย คือ annoy,ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม,,ก่อกวน,
ตัวอย่าง :: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)