DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  กองทัพมด คือ ...
กองทัพมด [N] ความหมาย คือ party,หมู่คนที่ช่วยกันขนของไปทีละเล็กละน้อยเป็นกระบวน,,,
ตัวอย่าง :: คราวที่เขาย้ายบ้านเพื่อนๆ ไปช่วยกันขนของเป็นกองทัพมด
มีหน่วยเป็น :: กองทัพ
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)