DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เก้าอี้ไฟฟ้า คือ ...
เก้าอี้ไฟฟ้า [N] ความหมาย คือ electric chair,เครื่องประหารชีวิตชนิดหนึ่งทำเป็นรูปเก้าอี้ ให้นักโทษนั่งแล้วปล่อยไฟฟ้าแรงสูงทำลายชีวิต,,,
ตัวอย่าง :: ผมสั่งให้ปล่อยเลยตามเลย ให้เขาส่งอ้ายหมอนี่เข้าไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าไม่ไหว
มีหน่วยเป็น :: ตัว
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)