DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แกนนำ คือ ...
แกนนำ [N] ความหมาย คือ mainstay,ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง,,,
ตัวอย่าง :: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)