DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ขี้เลื่อย คือ ...
ขี้เลื่อย [N] ความหมาย คือ saw dust,ผงไม้หยาบๆ ที่เกิดจากการเลื่อย,,,
ตัวอย่าง :: ขี้เลื่อยที่มีขนาดเล็กควรอัดให้เป็นก้อนเสียก่อน เพื่อสะดวกในการหยิบฉวย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)