DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คนทำมาหากิน คือ ...
คนทำมาหากิน [N] ความหมาย คือ diligent person,คนขยันทำการงานสร้างฐานะ ไม่หลงติดอบายมุข,,คนทำงาน,
ตัวอย่าง :: ทุกคนควรเป็นคนทำมาหากิน มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบุกเบิก ที่จะสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)