DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ครับผม คือ ...
ครับผม [END] ความหมาย คือ yes,คำรับแสดงการเชื่อฟังหรือรับฟังคำสั่ง,,ครับ, ขอรับ,ค่ะ
ตัวอย่าง :: ท่านเพิ่งกลับไปเมื่อสัก 10 นาทีครับผม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)