DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ควักเนื้อ คือ ...
ควักเนื้อ [V] ความหมาย คือ lose,ขาดทุนแล้วยังต้องจ่ายเงินของตนเองทดแทนไปอีกด้วย,,เข้าเนื้อ,
ตัวอย่าง :: งานนี้เธอขาดทุนย่อยยับ ต้องควักเนื้ออีกกว่า 500,000 บาท
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)