DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คัดออก คือ ...
คัดออก [V] ความหมาย คือ sort out,,,ให้ออก, เลือกออก,
ตัวอย่าง :: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)