DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เครื่องเคียง คือ ...
เครื่องเคียง [N] ความหมาย คือ side dishes,ของกินที่ตั้งเทียบข้างกับข้าวหลัก,,ของเคียง, เครื่องแนม,
ตัวอย่าง :: อาหารไทยจะมีเครื่องเคียงหรือเครื่องแนมประกอบเพื่อชูรสชาติยิ่งขึ้น
มีหน่วยเป็น :: อย่าง, ชนิด
เพิ่มเติม :: (ราชา)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)