DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จมูกไว คือ ...
จมูกไว [ADJ] ความหมาย คือ quick to know,ได้กลิ่นไว, ได้ข่าวเร็ว,,,จมูกช้า
ตัวอย่าง :: ฉันต้องเอาตัวรอดโดยต้องเป็นคนหูตาไว เป็นคนจมูกไว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ปาก)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)