DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ชนตอ คือ ...
ชนตอ [V] ความหมาย คือ have difficulty,พบอุปสรรคในการทำงาน,,,
ตัวอย่าง :: ผมไม่คิดว่าโครงการนี้จะต้องชนตอกลางคันแบบนี้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (สำนวน)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)