DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ชิงโชค คือ ...
ชิงโชค [V] ความหมาย คือ compete for the prize or reward,การเข้าร่วมจับฉลากชิงรางวัล,,ชิงรางวัล,
ตัวอย่าง :: ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าจะได้คูปองส่งชิงโชครถยนต์
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)