DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ซองขาว คือ ...
ซองขาว [N] ความหมาย คือ bribe,,,สินบน,
ตัวอย่าง :: นักข่าวรับซองขาวจากพรรคการเมืองให้เขียนข่าวสนับสนุนพรรค
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)