DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ตะคั้นตะคอก คือ ...
ตะคั้นตะคอก [V] ความหมาย คือ bellow,,,ขู่ตะคอก, ตะคอก,
ตัวอย่าง :: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)