DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ตลาดแผงลอย คือ ...
ตลาดแผงลอย [N] ความหมาย คือ market stall,ตลาดที่วางขายสินค้าชั่วเวลาสั้นๆ,,,
ตัวอย่าง :: กรุงเทพมหานครจัดระเบียบตลาดแผงลอยให้พ่อค้าแม่ค้าวางของอย่างเป็นระเบียบ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)