DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จิ๊บจ๊อย คือ ...
จิ๊บจ๊อย [ADJ] ความหมาย คือ trifling,,,เล็กน้อย, นิดหน่อย,ใหญ่โต
ตัวอย่าง :: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ปาก)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)