DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แคชเชียร์ คือ ...
แคชเชียร์ [N] ความหมาย คือ cashier,พนักงานรับ-จ่ายเงินในธนาคาร สำนักงานร้านค้า,,พนักงานบัญชี,
ตัวอย่าง :: เขาไต่เต้าด้วยการเป็นเด็กล้างจาน ขยับขึ้นมาเป็นบ๋อยและกระทั่งได้เป็นแคชเชียร์
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)