DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ครานั้น คือ ...
ครานั้น [N] ความหมาย คือ at that time,,,เมื่อนั้น, ครั้งนั้น,
ตัวอย่าง :: ครานั้น บุคคลที่เคารพนับถือท่านหนึ่งชักชวนให้ไปร่วมขบวนผ้าป่าของท่าน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)