DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คลังสมบัติ คือ ...
คลังสมบัติ [N] ความหมาย คือ treasury,ที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติ,,พระคลัง,
ตัวอย่าง :: ทรัพย์สินที่ได้มาเก็บรักษาไว้ที่ชั้น 7 ซึ่งเป็นคลังสมบัติ และห้ามสมาชิกเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีหน่วยเป็น :: แห่ง, คลัง
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)