DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คลังสรรพาวุธ คือ ...
คลังสรรพาวุธ [N] ความหมาย คือ arsenal,สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร,,,
ตัวอย่าง :: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก
มีหน่วยเป็น :: แห่ง, ที่
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)