DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ครั้งหลัง คือ ...
ครั้งหลัง [N] ความหมาย คือ next time,คราวหลังจากนี้,,,ครั้งแรก
ตัวอย่าง :: ครั้งหลังนี้สุนัขเรียนรู้ได้เร็วกว่าครั้งแรก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)