DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ครอบครู คือ ...
ครอบครู [N] ความหมาย คือ Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils,พิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาทางศิลปะ,,พิธีครอบครู,
ตัวอย่าง :: ท่านมีงานสักมากมายจนสักไม่ทัน ต้องให้พระลูกศิษย์ที่ได้รับการครอบครูมาแล้วสักแทน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)