DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ครั้งหน้า คือ ...
ครั้งหน้า [N] ความหมาย คือ next time,,,คราวต่อไป, หนต่อไป, คราวหน้า,
ตัวอย่าง :: หวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคงไม่ขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายแบบนี้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)