DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ค้นตัว คือ ...
ค้นตัว [V] ความหมาย คือ frisk,ตรวจค้นตามร่างกาย เสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อหาสิ่งของหรือของผิดกฎหมาย,,,
ตัวอย่าง :: พนักงานศุลกากรถามและค้นตัวคนโดยสารทุกคน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)