DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ครบสามสิบสอง คือ ...
ครบสามสิบสอง [ADJ] ความหมาย คือ full (organs),มีอวัยวะครบทุกส่วน, ไม่พิการ, ปกติสมบูรณ์ดี,,,พิการ
ตัวอย่าง :: พวกเราที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคงไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของอวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)