DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  กาวใจ คือ ...
กาวใจ [N] ความหมาย คือ glue,ผู้ที่เป็นตัวเชื่อมให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาคืนดีกัน,,,
ตัวอย่าง :: งานนี้ผมขอทำหน้าที่เป็นกาวใจในการแก้ปัญหาอีกครั้ง
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม :: (สำนวน)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)