DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  กลเม็ดเด็ดพราย คือ ...
กลเม็ดเด็ดพราย [N] ความหมาย คือ trick,วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ,,กลเม็ด,
ตัวอย่าง :: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)