DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  กลับบ้านเก่า คือ ...
กลับบ้านเก่า [V] ความหมาย คือ die,,,ตาย,
ตัวอย่าง :: โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจนแทบจะรักษาไม่ได้ ทำให้มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้สูง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ปาก)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)