DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ห้าว คือ ...
ห้าว [ADJ] ความหมาย คือ husky,เสียงใหญ่กังวาน,,,
ตัวอย่าง :: เด็กชายเริ่มมีเสียงแตกห้าวขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)