DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ห้าว คือ ...
ห้าว [ADJ] ความหมาย คือ brave,กล้าทางมุทะลุ,,กร้าว, กล้า,
ตัวอย่าง :: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)