DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หิวโหย คือ ...
หิวโหย [V] ความหมาย คือ hunger for,อดอยากไม่มีอาหารจะกิน,,,
ตัวอย่าง :: คนชนบทยากจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องอดอยากหิวโหยต่อไปเพราะความช่วยเหลือจากรัฐ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)