DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หย่าขาด คือ ...
หย่าขาด [V] ความหมาย คือ divorce,เลิกเป็นผัวเมียกัน,,หย่า, หย่าร้าง,
ตัวอย่าง :: ศาลพิพากษาให้หย่าขาดได้ตามคำฟ้องของผู้เป็นภรรยา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)